a

Serveis.

Comptem amb professionals altament qualificats pel desenvolupament de projectes arquitectònics a diferents escales.

Arquitectura

Realitzem projectes d’obra nova o rehabilitació d’ús comercial, residencial públic, hoteler o comercial. La nostra experiència ens permet garantir la qualitat del projecte, tant en el disseny, com en el control econòmic i de viabilitat. Cada projecte es personalitza, tenint en compte el programa funcional i les necessitats del client, amb un tracte proper per assolir els objectius establerts.

Asesoramient energètic

Degut al continu increment dels costos energètics, les exigències de les normatives i l’avanç tecnològic, estem contínuament millorant la nostra visió en la creació d’edificis més sostenibles. Inclús en crear solucions de consum quasi zero, a niell Passivhaus.

Direcció d’obra

La direcció d’obra es realitza sempre amb el principal objectiu de preservar la qualitat projectada i el compliment de les normatives, per una major tranquil·litat de totes les parts involucrades.

Coordinació d’obra

Oferim un servei de coordinació d’obra, que inclou l’elaboració de comparatius, negociació de pressuposts i redacció del respectius contractes d’execució. Preparem els calendaris d’execució i vetllem per l’estricte compliment de les provisionals temporals i econòmiques.

 

 

Amb aquest servei, convertim a tot interessat en un promotor professional.

Activitats

Realitzem projecte d’activitat per l’obertura de negocis, assessorant a l’inversor amb la documentació administrativa i adaptem el local per facilitat la implantació de l’activitat. DDArquitectura busca que el seu negoci sigui el més rentable.

Peritatges i dictàmens

Gràcies a la nostra experiència en la direcció d’obra, redacció de contractes i el continu afany per millorar les solucions tècniques, estem altament capacitat per oferir el nostra servei en peritatges, per qualsevol assumpte jurídic relacionat amb la construcció.